Tjänster

Stall Norrbys service- och tjänsteutbud.

Konvalecenthästar

Vi tar emot konvalescenthästar som ska vila en kort eller lång period. Både trav- och ridhästar är välkomna.
Grundpris 4800 kr/ månad inklusive moms.
I grundpriset ingår daglig skötsel. uppstallning, foder, strö, utevistelse i hage/sjukhage samt 1 stycke promenad.

Behandling, tilläggstjänster och annan skötsel utöver daglig skötsel enligt veterinärs ordination:
100 kr per bandagebyte
100 kr per extra promenad
Veterinärkostnader debiteras hästägaren.
Igångsättning ridning 150 kr/per pass

Konvalecenthästar: 4.800:-/mån
Pensionat: 1.200:-/vecka

foretaget-spalt-center